To kubbestoler fra Telemark, mid. 1800-tallet.
Den sorte koster kr 10.500 og den rødmalte kr 8.900


Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66Telefaks: 22 44 46 48