Kubbestol fra Ringebu, mid. 1800 tallet
(med melketenner slått ned i setet som beskyttelse mot tannråte).

Pris Kr 7.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48