To av seks like stoler fra slutten 1800-tallet (normal setehøyde)

PRIS KR 2.800 stk

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66Telefaks: 22 44 46 48