Her er mange gode TILBUD fra vårt lager på Billingstad

3 stoler fra 1800-tallet PRIS KR 500 pr. stk.

Langbord fra 1860/80-tallet (150 x 73 cm) PRIS KR 7.500

Lite kistebord (87 x 60, høyde 66 cm) PRIS KR 3.900

To Budalstoler KR 650,- pr. stk

Liten snellehylle fra tidlig 1900-tallet
(70 x 18, høyde 74 cm)

PRIS KR 2.800

Lite skatoll fra slutten 1800/tidlig 1900-tallet
(bredde 80, dybde 36/m klaffen oppslått 70 cm
og høyde 112 cm)

PRIS KR 4.200

Skuvseng fra Røros 1860/80-tallet
(lengde innvendig 170 - den er uvanlig lang!
Bredden er fra 70 - 130 avhengig av
om man trekker den ut).

PRIS KR 8.000

Barnevogn fra 1890/1900,

PRIS KR 3.000

Rokokko-canapè fra ca 1850
(lengde 180, høyde 106, ny stopp i puten)

PRIS KR 9.000


Lite bord fra slutten 1800-tallet
(114 x 93, høyde 70 cm)

PRIS KR 6.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 905 18 601 / 908 19 915

gro.grorud@loftet-antikviteter.no