Her er et utvalg av hva du kan finne i butikken.
Noen av disse gjenstandene kan være solgt.

 

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 905 18 601 / 908 19 915

gro.grorud@loftet-antikviteter.no