Kiste fra Setesdal, mid. 1800-tallet (95 x 55, høyde 54 cm)

PRIS KR 5.700

Gro A. Grorud President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO Telefon: 22 44 45 66 | Telefaks: 22 44 46 48