1. Press og hold fingeren på lenken til artikkelen til du ser vinduet nedenfor.
2. Velg Open in New Page og vent, det tar forholdsvis lang tid for å laste ned filen på iPad'en.
3. Når filen har lasted ned kan du klikke på knappen i høyre hjørne på skjermen for å se artiklen i iBooks, fint å lese den der.

Når filen har lasted ned kan du klikke på knappen i høyre hjørne på skjermen for å se artiklen i iBooks, fint å lese den der

Gro
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66 Telefaks: 22 44 46 48