hengeskap

Hengeskap fra Trøndelag datert 1859 (bredde 75, dybde 20, høyde 107 cm)

PRIS KR 26.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38