;


Hengeskap

HENGESKAP

HENGESKAP
Se storte bilder av skapet

Hite hengeskap fra Telemark, 1860/80-tallet
(50 x 18, høyde 68 cm)

PRIS KR 13.000

HENGESKAP

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Gudbrandsdalen, mid. 1800-tallet
(bredde 60/med begge dørene åpne 100 cm/
dybde 25, høyde 85 cm)

PRIS KR 11.500

HENGESKAP
SOLGT

HENGESKAP

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Numedal, mid 1800-tallet
(68 x 23, høyde 82 cm)

PRIS KR 22.000

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Trøndelag, datert 1782
(bredde 63 + topplist, dybde 22,
høyde 69 cm)

PRIS KR 17.000

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Lite hengeskap fra Røros, mid. 1800-tallet
(bredde 55, dybde 22, høyde 74 cm)

PRIS KR 14.800

HENGESKAP
SOLGT

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25
Telefon: 905 18 601 / 908 19 915
  
gro.grorud@loftet-antikviteter.no