;


Hengeskap


Se mer detaljert bilde av skapet

Hengeskap fra Setesdal, ca 1850
(bredde 72, dybde 21, høyde 76 cm)

PRIS KR 16.500


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Folldal, 1860/80-tallet (bredde 80,
dybde 23 og høyde 97 cm + spir på toppen)

PRIS KR 18.500


Se mer detaljert bilde av skapet

Hengeskap fra Oppdal, datert 1856
(bredde 55, dybde 25, høyde 80 cm)

PRIS KR 21.000


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Oppdal, mid. 1800-tallet
(bredde 65, dybde 25, total høyde 120 cm)

PRIS KR 24.700

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Lite hengeskap fra Røros, mid. 1800-tallet
(bredde 55, dybde 22, høyde 74 cm)

PRIS KR 14.800

HENGESKAP

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Øyer, 1860/80-tallet
(65 x 25, høyde 67 cm)

PRIS KR 11.800

HENGESKAP
Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Telemark, mid. 1800-tallet
(57 x 22, høyde 58 cm)

PRIS KR 8.700


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Trøndelag datert 1859 (bredde 75, dybde 20, høyde 107 cm)

PRIS KR 26.000


Se mer detaljerte bilder av skapet

Hengeskap fra Møre, datert 1776 (bredde 52, dybde 25, høyde 76 cm)

PRIS KR 24.000


SOLGT


SOLGT


SOLGT

HENGESKAP
SOLGT

HENGESKAP
SOLGT

HENGESKAP
SOLGT


SOLGT

 


SOLGT


SOLGT


SOLGT


SOLGT

HENGESKAPHENGESKAP
SOLGT


SOLGT

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25
Telefon: 22 44 45 66
Mobil: 905 18 601   
Fax: 22 44 46 48
gro.grorud@loftet-antikviteter.no