;


Hengeskap

HENGESKAP

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Røros, datert 1855 (bredde 68/100 cm med dørene åpne, dybde 26, høyde 85 cm)

PRIS KR 14.500

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Oppdal, mid. 1800-tallet
(bredde 64, dybde 24, høyde 80 cm)

PRIS KR 9.500

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Numedal, datert 1847
(55 x 24, høyde 68 cm)

PRIS KR 16.000

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Hengeskap fra Trøndelag, datert 1841
(bredde 60, dybde 20, høyde 73 cm)

PRIS KR 12.000

HENGESKAP
Se stort bilde av skapet

Lite hengeskap fra Røros, mid. 1800-tallet
(bredde 55, dybde 22, høyde 74 cm)

PRIS KR 14.800

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25
Telefon: 905 18 601 / 908 19 915
  
gro.grorud@loftet-antikviteter.no