hengeskap

Hengeskap fra Oppdal, mid. 1800-tallet (bredde 65, dybde 25, total høyde 120 cm)

PRIS KR 24.700

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38