Hengeskap fra Valdres antagelig malt av Ola Hermundson Berge ca 1850
(bredde 60 + lister, dybde 21, høyde 83 cm)

PRIS KR 28.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38