Hengeskap fra Gudbrandsdalen, mid. 1800-tallet
(bredde 60/med begge dørene åpne 100 cm/ dybde 25, høyde 85 cm)

PRIS KR 11.500

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38