Hjørneskap fra Agder, tidlig 1800-tallet (dybde 40, høyde 76 cm)

PRIS KR 25.000

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25,
0259 OSLO
Telefon: 22 44 45 66
Telefaks: 22 55 08 38