Hjørneskap


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Østerdalen, mid. 1800-
tallet (dybde 45, høyde 75 cm)

PRIS KR 15.500


SOLGT


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Agder,
tidlig 1800-tallet
(dybde 40, høyde 76 cm)

PRIS KR 25.000


SOLGT

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 905 18 601 / 908 19 915

gro.grorud@loftet-antikviteter.no