Hjørneskap


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Rendalen, datert 1824
(dybde 36, høyde 53 cm)

PRIS KR 15.500


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Østerdalen, mid. 1800-
tallet (dybde 45, høyde 75 cm)

PRIS KR 15.500


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Østerdalen, mid.
1800-tallet (dybde til hjørnet inkl.
topplist 60 cm, høyde 132 cm)

PRIS KR 13.500

 


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Telemark, datert 1767
(høyde 150, mål til hjørnet 46 cm)

PRIS KR 29.500


Se stort bilde av hjørneskapet

Hjørneskap fra Trøndelag,
datert 1825 (dybde 40,
høyde 140 cm)

PRIS KR 18.600


SOLGT

Gro A. Grorud
President Harbitzgt. 25, 0259 OSLO
Telefon: 905 18 601 / 908 19 915

gro.grorud@loftet-antikviteter.no